Introductie

Inleiding

De Nederlandse Heidevereniging Ericultura heeft haar bestaansrecht gehad in de periode 1971 tot en met 2011. Vele heidevrienden hebben elkaar in die jaren gevonden door het deelnemen aan excursies, het uitwisselen van ervaringen en het bezoeken van lezingen. De doelstelling van Ericultura was de kennis en het zelf kweken van heide en heideachtige gewassen te bevorderen. Op deze manier werden aan de leden waardevolle gegevens verstrekt en aan het lidmaatschap inhoud gegeven. Per kwartaal verscheen het verenigingsorgaan ‘Ericultura’, met hierin de belangrijke informatie en actuele artikelen over heide en heidetuinen in al hun facetten. In de loop der jaren zijn er brochures samengesteld met betrekking tot heidetuinen en werd er periodiek een advieslijst uitgegeven van ‘Aanbevolen cultivars van Calluna, Erica en Daboecia’. Een groot scala aan heidespecialisten verleenden hun medewerking bij het samenstellen van de informatie en er werd in de loop der jaren een deskundige en inhoudelijk sterke documentatie opgebouwd.

Beschikbare informatie

Om de opgebouwde informatie niet verloren te laten gaan en te kunnen raadplegen is een samenvatting van deze informatie opgesteld. Enerzijds in de ‘Richtlijnen bij de aanleg en onderhoud van heidetuinen‘ en anderzijds in een overzicht van het ‘Heidesortiment‘.
In ‘Richtlijnen bij de aanleg en onderhoud van heidetuinen’ staat veel praktische informatie zoals uitgebreide basisinformatie voor een heidetuin, hoeveel planten en hoe indelen, tips bij het kopen van heideplanten, de planttijd, begeleidplanten, onderhoud van de heidetuin, het snoeien, de winterperiode, water geven en de voeding.
Verder een praktische informatie over het stekken van Erica en Calluna.

In het overzicht ‘Heidesortiment’ zijn opgenomen de kwalitatief zeer goede heideplanten en is de samenstelling hoofdzakelijk gebaseerd op de jarenlange zorgvuldig geselecteerde heideplanten welke opgenomen waren in de periodiek verschenen lijst van de Ericultura uitgave ‘Aanbevolen Cultivars van Calluna, Erica en Daboecia‘.

Opheffing Heidevereniging Ericultura

In de algemene ledenvergadering van 26 maart 2011 te Hazerswoude-Dorp is besloten tot opheffing van de vereniging, met als belangrijkste reden – de verminderde belangstelling voor de vereniging – en dit gezien in al haar facetten.

Informatie op internet

Om de beschikbare informatie toegankelijk te laten, is besloten om deze informatie op internet te plaatsen, zodat de kennis en opgedane ervaring benut kan worden en er door belanghebbenden hun voordeel mee gedaan kan worden.

Heidetuin in Goirle

Projectgroep ‘Historie Heidevereniging Ericultura naar Internet’

Dick de Bruijn Boskoop
Joop Dahm [Coördinator] Bemmel
Jos Flecken Kerkrade
Paul Pacilly Alphen Noord-Brabant
George Seppen Apeldoorn

December 2011